← Back to front page

Organisaatioiden tietovirrat hallintaan, Part 1.

21112009014

Olen syksystä lähtien toiminut konsulttina Ambientialla ja pääpainonani ovat olleet yhteisölliset ratkaisut. Päätyminen yhteisöllisiin ratkaisuihin juurtaa takaisin yliopistoaikaani Tampereelle, jossa suuntauduin opinnoissani tietohallintoon. Kyseiseen opinahjoon olen kirjoittanut graduani, joka käsittelee wikiratkaisuiden tarvekartoitusta sekä tuotteistamista Ambientialla. Maisterin paperit siintävät jo silmissä ja toivottavasti ne sieltä byrokraattisten vaiheiden jälkeen taskuunikin asti kantautuvat.

Tietoyhteiskunnan luoma tietovirtojen kasvaminen tuo uudenlaisia haasteita organisaatioille. Tietohallinon tukemiseen tarvitaan toimivia ja tehokkaita ratkaisuja, jotta kaikkea organisaation omaavaa tietoa voitaisiin hallita ja käyttää tehokkaasti hyväksi. Organisaatiot hallitsevat tietovirtojaan erilaisilla tietojärjestelmillä. Ongelmana on, varsinkin näin taantuman aikana, miten laajoista ja resursseja vaativista tietojärjestelmistä saataisiin helppokäyttöisiä, yhteisöllisempiä ja ennen kaikkea kustannustehokkaita.

Tieto ohjaa ja määrää yhä enemmän organisaation toimintaa ja johtamista. Tieto tulee nähdä organisaation strategisesti tärkeänä pääomana ja sitä tulisi johtaa ja hallita kuin mitä tahansa organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi välttämätöntä pääomaa. Mikä sitten tekee tiedosta nykyään niin merkkittävän voimavaran organisaatioiden menestyksen kannalta? Yksi merkittävä tekijä on, että organisaatiot toimivat liikkuvassa ja epävakaassa ympäristössä, jossa kaikki mahdollinen tieto ympäristöstä, aikaisemmista päätöksistä ja sen hetkisestä tilanteesta on selviytymisen kannalta tärkeää. Organisaation tietovirrat ovat kuitenkin suuria ja niiden hallitseminen oikein ja oikeilla välineillä on tärkeää. Muuten tämä kaikki oleellinen tieto, jota tietovirrat sisältävät, jää organisaation saavuttamattomiin.

Yleinen ongelma on usein ettei tiedä, mitä tiedetään ja mistä löytää oikea lähde. Tietojärjestelmät ovat hajautuneita eikä tieto ole asianmukaisesti niissä hallittua, jotta se olisi helposti löydettävissä ja kaikkien ulottuvilla. Aikaa kuluu usein kohtuuttoman paljon yksittäisen tiedon etsimiseen tai uudelleenkeksimiseen. Näitä tiedonhallinnan ongelmia organisaatiot ovat pyrkineet ratkomaan laajoilla ja resursseja vaativilla sisällönhallintajärjestelmillä, jotka usein alkavat muistuttamaan niin sanottuja maailmanhallintajärjestelmiä kattaessaan paljon muutakin kuin sisällönhallinnan, johon ne alun perin oli luotu.

Onneksi teknologiat kehittyvät ja toimintatavat uudistuvat ja näin saadaan käyttöön uusia tapoja hallita tietovirtoja (kustannus)tehokkaammin. Merkittävänä uudistuksena voidaan pitää Web 2.0:aa, joka on mahdollistanut käyttöömme kustannustehokkaita wikialustoja. Wikialustoista ja niiden hyödyntämisestä organisaation tietovirtojen hallinnassa kerron enemmän seuraavassa blogikirjoituksessani.

– Harri Hellström

Please, leave us a message and we'll contact you.
You can also contact our Service Desk by phone +358 290 010 500 or email servicedesk@ambientia.fi.