← Back to front page

Urapolkuja kulkijalle

Ambientia on teini-ikäinen yritys, ja edellinen vuosi on ollut vahvaa kasvua. Iän ja henkilöstön määrän karttuessa on hyvä kyseenalaistaa vanhoja toimintatapoja ja kiinnittää erityistä huomiota osaamisen jakamiseen, työssä jaksamiseen ja henkilöstön kouluttamiseen. TEKESin vetämän työelämän kehittämisohjelman myötä tuli oiva tilaisuus käydä läpi eri tehtävien urapolkuja ja kehittymismahdollisuuksia.

Roolikorttien pohjat oli jo tehty ulkoisten HR-konsulttien ja projektipäälliköiden yhteistyönä, kun sain ne nähtäväkseni. Täysin käytäntöjä ja rooleja tuntematta oli haastavaa – mutta myös mielenkiintoista! – uppoutua alan tehtäviin, kehittymismahdollisuuksiin ja etenemiskriteereihin. Oikoluin, järjestelin ja yhdenmukaistin sisältöä sekä lisäsin ominaisuuksiin asioita, joita moni lienee pitänyt itsestäänselvyytenä: millaisia persoonia Ambientialle halutaan töihin ja millaiset piirteet tukevat etenemistä uralla.

Konkreettisten ja selkeämmin hahmotettavien polkujen avulla urasuunnittelu ja -ohjaus tulee olemaan helpompaa ja joustavampaa kuin aiemmin. Usealla paikkakunnalla toimiminen luo toimintaan omat haasteensa. Ylipäätään tehtävien kirjaaminen ja yhtenäistäminen oli siis paikallaan ja oli motivoivaa tehdä työtä asian kanssa, sillä hyödyllisyyden kohtasi konkreettisesti prosessin edetessä.

Urapolkujen kirjaamisella saavutetaan työnkierron ja urasuunnittelun lisäksi muitakin kehittymisen kannalta olennaisia etuja, joita ei ehkä tule heti huomanneeksi. Urapolkuja käytetään toki hyväksi kehityskeskusteluita käydessä, jolloin sekä esimies että uraansa pohtiva alainen pääsevät yhdessä näkemään koulutuksen ja työssä oppimisen tuomat mahdollisuudet. Urapolkujen ja kehityskeskusteluiden yhdessä tuoma tieto yrityksestä löytyvästä osaamispääomasta on tärkeä työkalu kasvavassa ja kehittyvässä organisaatiossa, nimenomaan osaamisen johtamisen näkökulmasta. Myös työntekijän kannalta urapolkujen luominen on ensiarvoisen tärkeää, sillä oman osaamisen kehittäminen ja työnantajan sitoutuminen työntekijään tuovat luottamusta omaan uraan ja mahdollisuuden keskittyä työntekoon.

Pääsin mukaan myös urapolkujen läpikäymiseen ryhmäriihissä, kiitos Lauran Joensuusta hankkiman tuliaispöpön. Koska olin jo tutustunut roolikortteihin, mukaan oli luontevaa hypätä. Riihissä kävimme lävitse urapolkujen muodostumista ja tehtäviä: kullekin alueelle on vastuuhenkilö, joka on kirjoittanut auki alueen urapolkuja ja kehitystä. Eri ryhmien tarve käydä roolikorttien sisältöä läpi vaihteli paljon ja osalla ryhmistä muokkausta tehtiin kovalla kädellä, osalla taas sisältö oli jotakuinkin selvä. Keskustelunaiheet vaihtelivat tittelin nimestä ja riittävyydestä aina urapolun pituuteen ja tulevaisuuden visiointiin ja suorastaan maalailuun asti!

Urapolkujen tuomat hyödyt ja mahdollisuudet ovat siis lukuisat. Suosittelen urasuunnitteluprosessia kaikille yrityksille, jotka haluavat pitää huolta henkilöstön kehittymismahdollisuuksista ja sitouttaa työntekijöitään organisaatioon.

 

One Response to “Urapolkuja kulkijalle”

  1. Henri Sora

    Hilla, kiitoksia kiinnostavasta harjoituksesta urapolkujen kanssa! Niistä on ollut selkeästi hyötyä muutamassa kehityskeskustelussa sekä uudessa rekryssä. Uskoisin, että ne näyttävät voimansa vielä monessa tarkoituksessa jatkossa. Hienoa!

    Reply

Leave a Reply

  • (will not be published)

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Please, leave us a message and we'll contact you.
You can also contact our Service Desk by phone +358 290 010 500 or email servicedesk@ambientia.fi.