← Back to front page

Webstrategiakartalla aidosti liiketoimintaa tukeviin verkkoympäristöihin

Taas edessä yksi junamatka, joka tällä kertaa käytetäänkin blogin merkeissä hyödyksi. Monesti asiakkaiden projektipäälliköiden ja kehitystyöstä vastaavien ihmisten kanssa keskustellessa törmään varsin perustavaa laatua olevaan kysymykseen verkkopalveluiden kehittämisestä: ”Miten liiketoiminnan tarpeet saisi oikealla tavalla ja riittävän järjestelmällisesti huomioitua kehitystyössä?”.

Vielä hämmentyneempi olotila tulee joskus, kun julkishallinnon tai yhdistyksen edustajat kommentoivat, että heillä ei ole liiketoimintaa eikä samanlaisia toimintamalleja voida hyödyntää heidän verkkoviestinnässään. Mutta eikös yhdistyksilläkin ole jokin toiminnan tarkoitus – olemassaolon syy? Vaikka se ei ehkä ole liiketoimintaa, jonka ainoa kiinnostuksen kohde olisi euromääräinen tuotto, on yhdistyksilläkin toimintaa ja tavoitteita – ja usein toiminnalla on myös taloudellisia rajoitteita tai päämääriä. Milloin pyritään saamaan kaupunkiin uusia veronmaksajia ja yritystoimintaa, milloin tarvitaan yhdistykseen uusia jäseniä tai parempia tapoja huolehtia heille tarjottavista  asiointipalveluista. Ei julkishallinnon toimijoilla tarvitse olla verkkokauppaa, mutta se ei tarkoita, etteikö verkkoviestintää ja verkkopalveluja kannattaisi kehittää toiminnan tavoitteita tukeviksi.

Ajatus liiketoiminnan tarpeiden huomioimisesta kuulostaa yksinkertaiselta, mutta ei käytännössä aina ole sitä. Usein projektien kartoitusvaiheet pitävät sisällään erilaisia brainstorming-tilaisuuksia ja toiveiden tynnyreitä – hyvä niin, tällä tavalla saadaan kehitystoiveita ja ideoita ainakin esille. Mutta ideoillakin pitäisi olla jonkinlainen struktuuri, koska muutenhan ne koostuvat kaikenlaisista jutuista, joita ”olisi kiva olla olemassa”.  Toiveiden tynnyri ei välttämättä takaa sitä, että esille nostetut asiat tukisivat aidosti organisaation toiminnan tavoitteita.

Tämän loogisen yhteyden löytäminen liiketoiminnan ja verkkoviestinnän tavoitteiden sekä verkkopalvelulle asetettavien toiminnallisten vaatimusten välillä on aivan keskeistä projektien onnistumisen kannalta. Tai projekti sinänsä voi mennä hyvin ilmankin, mutta sen lopputuloksena syntyvästä verkkopalvelusta tai -sovelluksesta organisaatiolle saatava hyöty tuskin jää kovin pitkäikäiseksi.

Ambientia on tähän tarkoitukseen kehittänyt kaksi laajuudeltaan hieman erityyppistä työkalua:

–          suppeampi operationalisointitaulukko yksittäisen verkkopalveluprojektin suunnittelutarpeisiin

–          laajempi webstrategiakartta organisaation sähköisen liiketoiminnan suunnittelutarpeisiin.

Pointtina molemmissa on pohjimmiltaan vaiheittainen ja järjestelmällinen eteneminen tarpeiden ja vaatimusten selvittämisessä jotakuinkin seuraavanlaisesti:

(1) Organisaation (liike)toiminnan ja viestinnän tavoitteet

(2) Sähköiset palvelu- ja viestintämallit eri kohderyhmille

(3) Toiminnalliset vaatimukset verkkopalvelun kehittämiselle.

Nimenomaan tässä järjestyksessä – liikkeelle lähdetään tavoitteista ja tarkennetaan asiaa askel kerrallaan kohti konkretiaa. Näin voidaan varmistua, että asioita tehdään liiketoiminnan ehdoilla. Olennaista tässä onkin loogisen yhteyden jatkuva säilyttäminen asioiden välillä. Alla vielä yksinkertaistettu kuvitteellinen esimerkki kaupunkiorganisaation webstrategiakartasta (isompi kuva).

Webstrategiakartan laatimisessa periaatteena on siis liiketoimintatavoitteiden, palvelumallien ja verkkopalvelun toimintojen väliset yhteydet esittävän kartan rakentaminen. Lopputuloksena syntyy niin sanottu kausaalikartta sähköisen liiketoiminnan tarpeisiin valjastettuna, vaikkei aitoihin kausaliteetteihin päästäkään. Lopputuloksen hyvyyttä voi olla tietysti hankalaa kovin täydellisesti mitata, mutta looginen eteneminen ainakin varmistaa sen, että oikeat asiat tulee mietittyä läpi ja riittävän järjestelmällisesti. Näin edetessä verkkopalvelun eri palvelumalleille ja toiminnoille voidaan asettaa helpommin myös liiketoiminnallisia mittareita, jotta palveluiden toteuttamisen jälkeen niiden toimivuutta voidaan myös arvioida.

Jos hommaa ja vaatimuksia taas lähdettäisiin miettimään teknisen alustan suomien mahdollisuuksien kautta, tulisi tästä mielestäni (ja kokemuksenkin perusteella) aika loputon suo. Silloin päädytään helposti tilanteeseen, jossa tehdään esimeriksi sellaista intranet-palvelua, missä on kivoja toimintoja sen sijaan, että tehtäisiin sellaista intranet-palvelua, joka vastaa organisaation viestinnän ja toiminnan tavoitteisiin. Ero voi vaikuttaa aika käsitteelliseltä mutta kulkemalla eri polkuja, voidaan päätyä katsomaan lopputulosta hyvinkin erilaisista näkökulmista. Samoin analysoimalla nykytilaa saatetaan kartoitustyössä helposti jumiutua pohtimaan sähköisen liiketoiminnan tai verkkopalvelun tämänhetkisiä heikkouksia. Lopputulokseksi saadaan siis pieniä iteratiivisia kehitysidoita, kun tarkoituksena oli koko verkkoliiketoiminnan konseptin uudistaminen.

Nyt tämä junamatka päättyy, joten tämä tällä erää – kritiikkiä ja kommentteja otetaan mielellään vastaan.

2 Responses to “Webstrategiakartalla aidosti liiketoimintaa tukeviin verkkoympäristöihin”

  1. Henri Sora

    Harri, sulla on komias kuva liitteenä tuossa sivulla, mutta siitä suuremmastakaan versiosta ei näe kovin hyvin varsinaista tekstiä. Laittaisitko selkeästi suuremman liitetiedoston blogin liitteeksi? Uskoisin, että siitä olisi hyötyä.

    • Harri Nieminen

      Hieman isompikokoinen kuva löydetty arkistoista viimein – linkkinä kuvan yhteydessä.

Please, leave us a message and we'll contact you.
You can also contact our Service Desk by phone +358 290 010 500 or email servicedesk@ambientia.fi.