← Back to front page

Startup – ota mallia pienestä

iStock_000022325266XSmallMiksi suurilta yrityksiltä tuntuu puuttuvan startup-yrityksille ominainen luova ja avoin ilmapiiri? Yksi lukuisista kysymyksistä, joita heräsi osallistuttuamme Ainon kanssa perjantaina 15.2. Hämeen ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelman järjestämään Bitfest-seminaariin. Tapahtuman puhujina olivat Storytallyn toimitusjohtaja Erik Pöntiskoski, DoDreamsin toimitusjohtaja Ilkka Haavisto sekä Supercellin markkinointipäällikkö Marika Appel. Puhujat jakoivat kokemuksiaan startup-yritysten parissa toimimisesta, mikä herätti ajatuksia startup-kulttuurille ominaisten piirteiden hyödyntämisestä myös suuremmissa yrityksissä.

Startup-kulttuurin kulmakivi on ihmiset, jotka tekevät omistautuneesti ja intohimoisesti sitä, mihin he itse uskovat. Avoimuus, luottamus ja ideoiden jakaminen niin muiden työntekijöiden kuin yritystenkin välillä on tärkeää. Varsinkin suuret yritykset näkevät kilpailijat usein uhkana, kun startup-yrityksille on luonnollista jakaa kokemuksia keskenään. Menestyksellisen startup-yrityskulttuurin taustalla on myös ketteryys ja joustavuus kaikessa toiminnassa, ilman byrokratiaa ja hierarkioita, mikä mahdollistaa ideoiden nopean kehittämisen ja itse tekemiseen keskittymisen jatkuvan kokoustamisen sijaan. Suurempien yritysten kannattaisikin ottaa mallia startupeille ominaisesta tekemisen meiningistä sekä ilmapiiristä, joka kannustaa työntekijöitä tuomaan ideoitaan rohkeasti esille ja toteuttamaan niitä. Jos jokaisen asian toteuttamista varten tarvitsee suostumuksen, on vaikea saada mitään aikaiseksi. Marika Appel totesikin osuvasti, että  “on helpompi saada anteeksi kuin lupa”. Toisaalta suuren vastuun antaminen työntekijöille vaatii rekrytoinneissa onnistumista, varsinkin mitä suuremmasta yrityksestä on kyse.

Rohkeus näkyykin vahvasti startup-kulttuurissa. Sekä Erik Pöntiskoski että Marika Appel korostavat epäonnistumisten ja niistä oppimisen merkitystä yrityksen menestykselle. Epäonnistumisen pelko estää monen loistavan idean ja projektin syntymisen eikä ilman riskien ottamista voi menestyä, koska silloin kaikki ei ole pelissä. Epäonnistumisen pelosta voi päästä eroon helpottamalla epäonnistumista vaikkapa juhlistamalla sitä Supercellin tapaan shampanjalla. Supercellissä onkin huomattu, että epäonnistumisessa onnistuminen on tärkeä osa yrityksen menestystä.

Menestyneiden startup-yritysten kulttuuri ja toimintatavat kuulostavat hyviltä, joten miksei samoja piirteitä löydy suurista yrityksistä? Tai voi löytyä, mutta ainakin minun on vaikea keksiä esimerkkejä tällaisista tapauksista. Suurten yritysten kulttuurissa korostuvat usein hierarkkisuus, byrokratia sekä avoimuuden ja itsenäisyyden puute, jotka ovat Bitfestin puhujien mukaan haitaksi yrityksen menestykselle. Tällaisessa yrityskulttuurissa ideoiden syntyminen ja toteuttaminen on hidasta ja hankalaa. Markkinoiden ja taloustilanteiden äkilliset muutokset edellyttävät yrityksiltä ketteryyttä reagoida näihin muutoksiin nopeasti, mutta suurten yritysten heikkoutena on valitettavan usein kyvyttömyys muuttaa suunnitelmia ja toteutusvaiheessa olevien projektien suuntaa joustavasti.

Toisaalta, jos startup-kulttuurin säilyttäminen yrityksen kasvaessa osoittautuu mahdottomaksi, täytyy pysyä pienenä – kuten Supercell aikoo.

Please, leave us a message and we'll contact you.
You can also contact our Service Desk by phone +358 290 010 500 or email servicedesk@ambientia.fi.