← Back to front page

Kouluttautumalla ketteräksi

Scrum on yleisesti ohjelmistokehityksessä käytössä oleva menetelmä, johon liittyvää osaamista asiakasorganisaatio voi hyödyntää laaja-alaisesti kehitystoiminnassaan. Ambientia järjestää asiakkailleen mahdollisuuden osallistua ketterien kehitysmenetelmien maailmaan valmentavaan Certified Scrum Product Owner -koulutukseen. Koulutus järjestetään 25.-26.4. Helsingissä.

Jotta ketterien menetelmien tuomat hyödyt olisivat paremmin ymmärrettävissä, haastattelimme asiakaskuntamme ulkopuolelta Kelan verkkoviestinnän kehittämispäällikkönä toimivaa, kela.fi-verkkopalvelun uudistuksen parissa parhaillaan puurtavaa Marika Leedsiä, joka vastaavan koulutuksen käytyään toimii nyt Product Ownerin roolissa kyseisessä projektissa.

Marika_LeedKuka olet, minkälaisessa tehtävässä työskentelet?

Olen Kelan verkkoviestinnän kehittämispäällikkö. Työskentelen parhaillaan Product Ownerina kela.fi-uudistuksessa. Olemme siirtämässä palvelua Liferay-alustan päälle.

Mikä on Product Owner ja kuinka sinusta tuli sellainen?

Product Owner on liiketoimintaa edustava ihminen, joka omistaa tuotteen ominaisuudet ja vaatimukset. Hän päättää ja priorisoi, mitä toiminnallisuuksia tietojärjestelmään tulee sekä osallistuu tarvittaessa ominaisuuksien tarkempaan määrittelyyn ja testaukseen.

Mitkä ovat Product Ownerin tärkeimmät tehtävät ja vastuut?

PO:n tärkein tehtävä scrum-projektissa on tuotteen kehitysjonon ylläpitäminen ja priorisointi. PO käy kehityslistaa viikoittain läpi ja priorisoi jonon kärkeen ne asiat, jotka haluaa seuraavaksi toteutuslistalle. Hän istuu samassa työtilassa kehitystiimin kanssa ja allokoi työaikansa (ainakin projektin alusssa) n. 80-100 % kehitysprojektille.

Mikä on hyödyllisin asia mitä olet Product Ownerin rooliin liittyen oppinut?

Jokainen toiminnallisuus maksaa! Priorisoi release 1:stä kaikki sellainen pois, joka olisi “ihan kiva” saada tuotteeseen mukaan, mutta joka ei ole vättämätön julkaisun kannalta. Tärkeää on saada ulos ensimmäinen tuoteversio mahdollisimman nopeasti, jotta siitä saadaan businesshyöty heti irti.

Miten vertailisit scrum-menetelmiä perinteiseen kehitysmalliin?

Kun työskennellään scrumilla, pystyn tilaajan puolella paljon enemmän vaikuttamaan tekniseen toteutukseen. Työskentely ei ole yhtään sen helpompaa tai vähemmän työlästä kuin perinteisissä projekteissa, mutta väitän, että lopputuotteen laatu erityisesti ylläpitäjän näkökulmasta on huomattavasti parempi.

Minkälaisissa projekteissa scrum-malli toimii parhaiten?

Tähän en osaa vastata, koska tämä on vasta toinen scrum-projektini. Mutta ainakin se sopii hyvin verkkopalveluiden uudistamiseen ja tilanteisiin, joissa otetaan käyttöön valmis julkaisujärjestelmätuote.

Miksi mielestäsi asiakkaan osallistuminen projektiin muutenkin kuin tilaajana on tärkeää?

Asiakkaan osallistuminen projektiin on tärkeää, jotta tilaajan ja toteuttajan välinen raja-aita hälvenee. Kun PO seuraa samassa työtilassa päivittäin kädet savessa sitä, kuinka tietojärjestelmiä tehdään, hänen ymmärryksensä ja asiantuntemuksensa kasvaa. Työskentely yhdessä vahvistaa myös keskinäistä luottamusta ja projektista tulee aidosti yhteinen ponnistus.

Jos nyt aloittaisit uuden vastaavan projektin, tekisitkö jotain toisin?

En aloittaisi sisällöntuotantoa julkaisujärjestelmään viisi viikkoa sen jälkeen, kun scrumtoteutus on käynnistynyt. Odottaisin 2 tai 3 kuukautta, jotta tuote ehtisi hieman enemmän kypsyä ja ympäristöt olisivat paremmassa kunnossa (ts. niissä olisi vähemmän bugeja).

Terveiset Product Owner -koulutusta harkitseville?

Älä ryhdy Product Owneriksi ilman koulutusta! Ja ensimmäisessä projektissasi tee kaikki “by the book”. Sitten, kun sinulla on scrumista kokemusta, voit alkaa soveltaa menetelmää enemmän. Mutta vasta sitten, kun olet hankkinut peruskokokemuksen.

Ambientian ja Tieturin yhteistyössä järjestämästä koulutuksesta voit lukea lisää Ambientian verkkopalvelusta.

Please, leave us a message and we'll contact you.
You can also contact our Service Desk by phone +358 290 010 500 or email servicedesk@ambientia.fi.