← Back to front page

Digibarometrin julkistustilaisuudesta ajatuksia

Torstaina 6.2. julkaistiin Suomen Digibarometri Helsingissä Musiikkitalolla. Seuraavassa muutamia tilaisuudesta itselleni heränneitä ajatuksia tiivistettynä.

Tilaisuus tarjosi erityisesti case-esitysten sekä paneelikeskustelun osalta mielenkiintoisia näkökulmia digitalisuuden hyödyntämisestä suomalaisissa yrityksissä: Vaikka edellytykset digitalisoinnille barometrin mukaan olivatkin kunnossa, digitalisoinnin hyödyntämistasossa on ilmeisen paljon toivottavaa.

Tilaisuudessa haastettiin suomalaisia yrityksiä miettimään aiempaa analyyttisemmin ja innovatiivisemmin digitaalisoinnin mahdollisuuksia omassa liiketoiminnassaan. Keskeisenä ongelmana tuntuu olevan, että digitalisoinnissa kyse ei loppujen lopuksi ole tekniikasta (esim. sanomalehti kääntyy kohtuullisen helposti sähköiseksi), vaan loistavien tai kokonaan uusien liiketoimintamallien luominen on ollut monelle yritykselle haastavaa.

  • Omaa liiketoimintaa ei osata miettiä riittävästi digitaalisuuden näkökulmasta
  • Muiden toimialojen digitalisoinnin oppien soveltaminen omalle toimialalle voisi olla helppo tapa aloittaa prosessi, vaikka benchmarkkauksella onkin haastavampaa kehittää mitään täysin uutta
  • Omien asiakkaiden kuuntelu on aina innovoinnin mahdollisuus, mutta tätä ei hyödynnetä riittävästi oman liiketoiminnan digitalisoinnin suunnittelussa.

Toinen mielestäni tilaisuudesta jäänyt olennainen pointti oli digitalisoinnin merkitys kilpailukyvylle ja kilpailuedulle. Sinällään jo näiden kahden käsitteen erottaminen on olennaista. Kilpailukyky on perusta selviämiselle, mutta asiakkaiden odotusarvo digitaalisten palvelumallien tarjoamiselle on korkealla. Enemmän pohdintaa ehkä tarvitaankin siihen, voiko liiketoiminnan digitalisointi (tai esim. teollinen internet) aidosti tarjota kestävää kilpailuetua..?

  • ratkaisujen kehittämisessä ei kannata tempoilla suoraan toteutukseen ilman, että liiketoiminnan ja toimialaympäristön muutokset ja digitalisoinnin tasoa on analysoitu, koska onnistunut digitalisointi vaatii liiketoimintamallin toimiakseen
  • johtamisen näkökulmasta tarvitaan mahdollisuuksien visiointia sekä nykytilanteen rohkeasti haastavaa tavoitteen asettamista!

Reagoinnin sijaan (silloinhan ollaan itse asiassa jo myöhässä) pitää yritysten ottaa aktiivisempi rooli oman liiketoiminnan sähköistämisessä. Tässäpä haastetta vuodelle 2014! Vielä ei ole myöhäistä.

Leave a Reply

  • (will not be published)

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Please, leave us a message and we'll contact you.
You can also contact our Service Desk by phone +358 290 010 500 or email servicedesk@ambientia.fi.