← Back to front page

Hei, me tuotteistetaan!

Olemme jo vuosia tukeneet useita asiakkaitamme heidän ohjelmistotuotantonsa kehittämisessä. Tämä on pitänyt sisällään Atlassianin työkaluihin liittyvän konsultoinnin ja koulutuksen lisäksi myös itse prosessien tehostamista ja uudistamista ketterämpään suuntaan. Emme ole kuitenkaan kovin selkeästi tuoneet tällaista osaamista ja palvelua esiin tarjoomassamme, ja siksi päätimme lähteä järjestelmällisemmin tuotteistamaan ohjelmistotuotannon ja kehittäjätiimien tukemiseen liittyviä palveluita ja ratkaisujamme, joista puhuttaessa käytämme termiä Application Lifecycle Management (ALM).

Asiakastyössämme suosimme workshop-tyyppistä työskentelyä, jossa asiakkaan edustajista ja meidän asiantuntijoista koostuva projektitiimi kokoontuu päivän ajaksi työstämään esimerkiksi verkkopalvelun suunnittelua tai intranetin toteutusprojektia. Työ on tehokasta, sillä kaikki ovat päivän ajan intensiivisesti mukana työssä, ja käytettävät ryhmätyömenetelmät ovat osallistavia ja hauskojakin. Päivät ovat yleensä myös äärimmäisen hedelmällisiä, sillä ihmiset keskittyvät vain käsillä oleviin asioihin sen sijaan, että seuraisivat toisella silmällä ja korvalla sähköpostiliikennettä tai muuhun työhön liittyviä pikaviestejä. Yleensä tunnelmaan ja työskentelyyn virittäytymistä auttaa myös se, että ollaan fyysisesti jossain muualla kuin tutussa neukkarissa, ja että ryhmässä on tarpeeksi erilaisia ihmisiä jotka ovat valmiita myös keskustelemaan, väittelemään, tekemään kompromisseja ja ymmärtämään toisiaan.

Selvää siis oli, että ratkaisujen tuotteistamiseksi hyvin suunniteltu ja vedetty workshop on paras mahdollinen tapa saada asia etenemään. Ja mikäs meidän on sellaisia pitäessä, kun meillä on oma asiaan erikoistunut palvelumuotoilutiimi, jotka ovat huippuosaajia juuri uusien palvelujen suunnittelussa vastaavien workshopien muodossa. Reilu vuosi sitten kävimme läpi samanlaisen prosessin intranet-osaamisemme tuomiseksi paremmin esille (blogikirjoitus aiheesta täällä), ja sillä saralla asiat ovatkin lähteneet hyvin käyntiin. Toukokuussa järjestämme esimerkiksi jo toista kertaa Sosiaalinen intranet -seminaarin.

“Onks sulla ALMia myyrä?”

Niinpä eräänä kevättalvisena keskiviikkoaamuna kokoonnuimme vajaan kymmenen hengen joukolla keskelle pälkäneläistä metsää, Sappeen mökkialueelle, tavoitteenamme lähteä seuraavana päivänä takaisin arkeen mukanamme selkeä suunnitelma ALM-ratkaisumme sisällöstä, toteutuksesta ja markkinoinnista. Mukana oli ALM-asiantuntijoidemme lisäksi esimerkiksi ohjelmistokehittäjää, konsulttia ja konseptisuunnittelijaa.

ALM ws konseptointi

Ensimmäinen päivä oli pitkä ja raskas, ja välillä tuntui jopa siltä, että tästä ei koskaan tule valmista. Ideoitiin, suunniteltiin, tuotiin esiin eriäviä näkökulmia ja mielipiteitä, pohdittiin tarjooman laajuutta, kohderyhmiä ja tavoitteita. Työskenneltiin pareittain, pienryhmissä ja iteroitiin kohti lopputuloksia. Työt lopetettiin vasta, kun oltiin saatu yhteinen näkemys lopputuotteista, joiden tarkempi määrittely tosin jätettiin seuraavalle aamulle.

ALM ws ryhmätyö

Pitkän päivän päätteeksi vähän rentouduttiin ajatusten kirkastamiseksi – osa hikisesti urheillen, osa pelaillen, syöden, musiikkia kuunnellen tai saunoen.

ALM ws ilta

Seuraavana aamuna herättiinkin sitten virkeinä ja niin luovalla tuulella, että ideointi lähti heti käyntiin ja jo parissa tunnissa saimme aikaan selkeän rakenteen tarjoomalle ja sen markkinoinnille. Tästä olisi helppo jatkaa kunkin tahollaan, ja yhteisesti säännöllisin läpikäynnein. Paljon aikaansaaneiksi itsemme tuntien olikin hyvä hetki jatkaa antoisan ja mukavan vuorokauden jälkeen muiden töiden pariin, ja palata jatkamaan ALM-tarjooman ja -ratkaisun parissa taas hieman tuonnenpana. Jännityksellä jäämme odottamaan, mihin suuntaan homma vielä kehittyy ja miltä lopputulokset näyttävät, kun kesän jälkeen varsinaisesti “lanseeraamme” Ambientian agile ALM -ratkaisun.

Leave a Reply

  • (will not be published)

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Please, leave us a message and we'll contact you.
You can also contact our Service Desk by phone +358 290 010 500 or email servicedesk@ambientia.fi.