← Back to front page

DATA – INFORMAATIO – TIETÄMYS

Osallistuimme viime viikolla Management Eventsin tilaisuuteen 600 Minutes Service Business. Tilaisuudessa tapasimme hyvän otoksen suomalaisia yrityksiä ja niiden palveluliiketoimintaa kehittäviä henkilöitä. Kuten arvata saattoi, teollinen internet oli päivän teema ja siitä käytiinkin hyviä keskusteluita.

Yksi tuon päivän johtopäätöksiä on, että monet suomalaisista yrityksistä ovat identifioineet teollisen internetin yhdeksi pääkehityskohteekseen ja hyvin monet ovat siinä vaiheessa, että jotain pitäisi alkaa tekemään. Merkittävää ja lupaavaa oli myös se, että hyvin useat yritykset jo nyt saavat kerättyä dataa toimittamistaan tuotteista tai laitteista, mutta datan hyödyntämisen kanssa ollaan vielä mietinnän tasolla. Kuinka saada kerätystä datasta joko itseä tai asiakasta palvelevaa informaatiota ja kuinka sen perusteella voidaan lisätä tietämystä? Jo ensimmäisessä puheenvuorossa korostettiin datan arvon merkitystä, datahan sinällään ei vielä tuo kenellekään mitään lisäarvoa.

Keskustelin erään yrityksen kanssa, joka oli jopa saanut kaupallistettua teollisen internetin ratkaisun. Dataa toimitetaan liikkuvista laitteista asiakasyrityksen esimiestasolle, mutta nyt on huomattu, että tuota dataa ei käytetä ja nyt sitten harkitaan, että luovutaanko tällaisesta palvelutarjonnasta kokonaan.

Itse miettisin ensisijaisesti sitä, mitä lisäarvoa nyt tuotettava data asiakkaalle tuo, onko datan informaatioarvo riittävän korkea, onko datan saava kohderyhmä oikea, onko datan tai siitä tuotettavan informaation käytettävyys riittävällä tasolla asiakasyritykselle. Vasta kun datasta saadaan tuotettua lisäarvoa tuotettavaa informaatiota ja kerrytetään tietämystä, jonka perusteella vaikka laitteita ja toimintaa voidaan parantaa, siitä on saatavissa mitattavaa ja kaupallistettavaa lisäarvoa.

Pyramidi
Source: Liebowitz, (2003)

Vierallä olevan kuvan mukaisesti vasta dataa kategorisoimalla, yhdistelemällä, laskemalla ja oikein esittämällä päästään datasta informaation kautta tietämykseen ja lopulta jopa Suureen Viisauteen.

Saavutettava tietämys voi sitten olla hyvinkin monimuotoista. Esimerkiksi liikkuvasta laitteesta voidaan seurata kuljettajakohtaista polttoaineen kulutusta, jonka perusteella voidaan suunnata kuljettajien koulutusta. Nostavissa laitteissa voidaan seurata nostokuormia ja ylisuurten nostojen vältttämisellä paitsi säästeään laitteita, parannetaan käyttäjien turvallisuutta. Vaikeissa olosuhteissa toimivien laitteiden käytön seurannalla ja laitteiden rikkoutumisen seurannalla voidaan tuoda tietämystä ja laitteiden tuotekehitysvaiheeseen.

Kun suomalainen teollisuus haluaa edelleen toimia edelläkävijänä, antaa teollisen internetin sovellukset siihen oivallisia työkaluja.

Leave a Reply

  • (will not be published)

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Please, leave us a message and we'll contact you.
You can also contact our Service Desk by phone +358 290 010 500 or email servicedesk@ambientia.fi.