← Back to front page

Kasvua verkkokaupasta

Ambientia yhteistyökumppaneineen järjesti viime tiistaina Helsingissä verkkokauppatilaisuuden liiketoimintajohdolle sekä verkkokauppatoiminnoista ja sen kehityksestä vastaaville henkilöille. Kasvua verkkokaupasta -tapahtumaa olivat Ambientian lisäksi mukana järjestämässä Laskuyritykselle.fi, Teknologiateollisuus ja OK perintä.

Tilaisuudessa annettiin vinkkejä nykypäiväisen verkkokaupparatkaisun toteuttamisesta ketterästi niin, että se palvelee paremmin niin kauppiasta itseään, kuin loppukäyttäjiä.

ambientia-kasvua-verkkokaupasta

Jaakko Kankaanpää kertoi mm. kuinka Legon verkkokaupan myyntiluvut ovat kilpailijoihin verrattuna huippuluokkaa.

Verkkokauppa on yksi esimerkki yhteiskunnan digitalisoitumisesta, ja kuten muun muassa Ambientian kehittämiskonsultin, Jaakko Kankaanpään puheenvuorosta kävi ilmi, digitalisoitumisen myötä perinteiset liiketoimintamallit murtuvat ja fyysiset hyödykkeet korvautuvat digitaalisilla. Suurimman murroksen ovat tähän mennessä kokeneet juurikin kauppa ja media. Se, kuinka hyvin yritykset suoriutuvat digitalisoitumisen mukanaan tuomista haasteista, voi hyvinkin määrittää niiden tulevaisuuden. Digitalisoitumisesta selviytyvät parhaiten ne, jotka näkevät sen mahdollisuutena.

paneeli-kasvua-verkkokaupasta

Paneelikeskusteluun osallistuivat Juha Remes, Ville Availa, Johanna Wahlroos sekä Jukka Viitasaari.

Tapahtumassa keskustelua herätti myös verkkokauppojen tilanne Suomessa. Teknologiateollisuus ry:n puheenjohtaja Jukka Viitasaaren puheenvuoro keskittyi siihen, miten estetään, ettei verkkokauppa karkaa Suomesta. Aihe herätti keskustelua myös tilaisuuden lopussa pidettävässä paneelikeskustelussa, ”Miten B-toB-verkkokauppa kehittyy?”. Panelisteina olivat Jukka Viitasaaren lisäksi Senior Industry Analyst Johanna Wahlroos Googlelta, toimitusjohtaja Jarkko Anttiroiko Laskuyritykselle.fi:stä sekä toimitusjohtaja Ville Availa Ambientialta. Paneelisin juonsi Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Tämän lisäksi tilaisuudessa puhuivat yrittäjä ja konsultti Juha Remes Laskutusyritykselle.fi:stä aiheenaan ”Verkkokauppa helpoksi myös yrityksille”, sekä markkinointijohtaja Kenneth Kronman OK Perinnältä aiheenaan ”Yritykselle uskaltaa myydä”.

Tilaisuudessa kuultiin myös kaksi case-esittelyä. Ensimmäisenä toimitusjohtaja Joni Meltoranta Netrauta Finlandilta kertoi hieman kyseisen verkkokaupan synnystä ja nykypäivästä, jonka jälkeen kehitysjohtaja Timo Rautakoski Paperipalvelulta kertoi, kuinka toimistotarvikkeita 65 vuotta myynyt yritys on joutunut muuttamaan toimintaansa digitalisoitumisen myötä ja kuinka heidän verkkokauppansa Leija.fi syntyi.

Verkko-ostaminen ja verkossa hinnan vertailu ovat tätä nykyä arkipäivää ja koko osto tapahtuma muuttunut. Nykyään myydään tavaroiden sijaan kokemuksia, ja kuten Ambientian Jaakko Kankaanpää puheenvuorossaan totesi, sen sijaan, että verkkokauppias yrittäisi myydä asiakkaalle jotain, tulisi hänen auttaa tätä ostamaan.

Tilaisuuden esitysmateriaalit ja videotaltioinnit löytyvät tapahtuman sivulta.

Leave a Reply

  • (will not be published)

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Please, leave us a message and we'll contact you.
You can also contact our Service Desk by phone +358 290 010 500 or email servicedesk@ambientia.fi.