← Back to front page

Toimiihan tämä myös mobiilissa?

mobiiliKuulen tämän kysymyksen asiakkaan suusta lähes jokaisen verkkopalveluprojektin alussa. Hyvä niin. Se, että palvelua on helppo käyttää laitteesta riippumatta on erinomainen lähtökohta. Erilaisia toteutusvaihtoehtoja on olemassa useita, ja niistä keskusteltaessa termitkin menevät joskus hieman solmuun. Yksikään niistä ei ole jokaiseen tilanteeseen absoluuttisesti paras, ja jokaisella toteutustavalla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Lopputuloksen kannalta toteutustavan valinnalla on suuri merkitys. Käsittelen alla muutamia vaihtoehtoisia toteutusmalleja, ja mitä niiden valinnassa on projektin kannalta hyvä ottaa huomioon.

Responsiivinen toteutus
Responsiivinen toteutustapa (eli RWD, responsive web design) on lyönyt itsensä muutaman viime vuoden aikana varsin voimalla läpi. Verkkopalvelu suunnitellaan siten, että käyttökokemus on optimaalinen laitteesta ja näytön koosta riippumatta. Käytännössä palvelun sisältö on sama kaikilla laitteilla katsottaessa, mutta toteutus itse adaptoituu laitteen näytön mukaan. Suunnittelussa huolehditaan siitä, että käyttökokemus pysyy hyvänä myös pienellä mobiililaitteiden näytöillä. Sama periaate koskee sisällön suunnittelua ja toteutusta.

Käyttäjän näkökulmasta on positiivista, että kaikki palvelun sisältö on saatavissa sellaisenaan täysin laiteriippumattomasti. Hyvä responsiivinen suunnittelu ja toteutus mahdollistaa lisäksi sen ettei käyttökokemus jää pienemmilläkään mobiililaitteilla heikoksi tai hankalaksi.

Projektin tilaajan näkökulmasta tällaisella toteutus voi olla hyvinkin kustannustehokas. Suunnittelussa on otettava huomioon eri laitteiden ominaisuudet, mutta totetus tehdään vain kerran. Palvelu ei myöskään vaadi kuin yhden version ylläpitoa ja päivitystä.

Mobiiliystävällinen toteutustapa
Mobiiliystävällinen toteutus tarkoittaa sitä, että verkkopalvelusta- tai sivustosta ei erikseen tehdä mobiiliversiota, vaan palvelua katsotaan sellaisenaan myös erilaisia mobiililaitteilla. Palvelu suunnitellaan ja rakennetaan siten, että se latautuu nopeasti mobiiliaitteilla, mikä tarkoittaa esimerkiksi kuvien rajallista määrää ja pientä kokoa. Sisällön esittämisessä ei myöskään käytetä sellaista tekniikka, mikä estäisi sisällön katsomisen joillain mobiililaitteilla. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi flashin poisrajaamista, jotta kaikki sisältö on nähtävillä myös Phonella ja iPadilla.

Palvelun käyttäjä näkee mobiililaitteessaan siis “normaalin” verkkopalvelun. Pienempien mobiililaitteiden ruudulle tällainen palvelu ei kuitenkaan kokonaan mahdu. Käyttötilanteessa tämä tarkoittaa näkymän kutistamista, zoomailua ja selailua kaikkiin suuntiin, jotta kaikkea sivun sisältöä päästään tarkastelemaan. Käytettävyyden kannalta tämä on hankalaa, mutta toki parempi vaihtoehto kuin se, että sivu ei lataudu ollenkaan tai kaikkea sisältöä ei voida näyttää.

Toteutuksen tilaajan näkökulmasta tällainen toteutustapa on kustannustehokas vaihtoehto, mutta sivuston käyttäjän näkökulmasta käyttökokemus jää usein heikohkoksi tai hankalaksi.

Mobiilioptimoitu toteutustapa
Mobiilioptimoitu toteutustapa tarkoittaa käytännössä kahden erilaisen verkkopalvelun suunnittelua ja toteutusta. Palvelusta toteutetaan yksi versio katsottavaksi pöytäkoneiden ja kannettavien näytöillä sekä toinen versio, joka on optimoitu mobiililaiteen ruudulta katsottavaksi ja käytettäväksi. Riippuen siitä millaisella laitteella käyttäjä saapuu palveluun, hänet ohjataan kyseisellä laitteella paremmin käytettävämpään versioon.

Mobiilioptimoitu versio palvelusta on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan mobiililaitteella. Etusivut ovat usein toiminnoiltaan yksinkertaisia ja sisällöltään suppeampia kuin palvelun “täysversio”. Tarkempi ja yksityiskohtaisempi tieto löytyy navigoimalla palvelun etusivulta eteenpäin. Koska mobiilioptimoidun palvelun sisältö on suunniteltu katsottavaksi pieneltä ruudulta, on sisällön määrää usein vähennetty priorisoimalla mobiliikäyttäjän tarpeita. Sama priorisointi koskee myös sisällönkirjoitustapaa.

Itse toteutusprojektissa on otettava huomioon työ, jonka kaksi eri palvelun versiota vaativat suunnittelun ja toteutuksen osalta. Sisällöntuotannon ja päivitettävyyden osalta kannattaa huomioida kahden eri version ylläpito.

Erillinen mobiiliaplikaatio
Mobiiliaplikaatiot ovat tuttuja älypuhelinten käyttäjille. Ne ovat erillisiä sovelluksia, joissa voidaan erillisen aplikaatioon julkaistun sisällön lisäksi hakea sisältöjä palvelun internetistä löytyvästä versiosta. Itsenäinen aplikaatio voi kuitenkin verkkosisällön lisäksi hyödyntää mobiililaitteen omia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi kameraa, kuvagalleriaa, gps:ssää tai liikkeentunnistusta. Aplikaatiot suunnitellaan erikseen älypuhelimella tai tabletilla käytettäviksi, ja ne toimivatkin lataamalla ne ensin käytettävään laitteeseen. Mobiiliaplikaatio ja palvelun internet-versio eivät useinkaan vastaa sisällöltään ja käyttökokemukseltaan täysin toisiaan, vaan toimivat erillisinä, usein toisiaan tukevina palveluina.

Mobiiliaplikaation käyttökokemus voidaan suunnitella keskittyen ainoastaan mobiililaitteen ominaisuuksiin. Aplikaatio suunnitellaan siten, että se hyödyntää mobiililaitteen näytön parhaalla mahdollisella käyttäjäystävällisellä tavalla. Tässä suhteessa kompromiseja käytettävyyden osalta ei tarvita.

Toteustusprojektin on hyvä huomioida, että mobiiliaplikaatiosta tarvitaan eri versiot riippuen mobiililaitteen käyttöjärjestelmästä. Näiden kaikkien versioiden ylläpito ja päivittäminen on myös hyvä pitää mielessä, kun budjettia pohditaan. Mikäli pelkkä mobiiliaplikaatio ei riitä, vaan rinnalle tarvitaan myös verkkopalvelu tai -sivusto, suurenee koko projektin hintalappu vielä entisestään.

Leave a Reply

  • (will not be published)

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Please, leave us a message and we'll contact you.
You can also contact our Service Desk by phone +358 290 010 500 or email servicedesk@ambientia.fi.