← Back to front page

Maaginen nelikenttä todistaa Ambientian oikean strategian

Liferay Platinum Partnership Cake

Juhlimme Liferayn Platinum -kumppanuutta platinaväreissä olevalla kakulla vuonna 2013.

Melkein kahden vuosikymmenen aikana Ambientia on tehnyt monta kertaa strategisia valintoja teknologian ja erilaisten alustojen suhteen. Olemme vaihdelleet ohjelmointikieliä Perlin, PHP:n ja Javan osalta. Isoissa hankkeissa olemme käyttäneet Grailsia varsin menestyksekkäästi. Olemme tehneet myös omia ohjelmistotuotteita ja toimineet lukuisien sovelluskumppanien kanssa.

Gartner on ehkä nimekkäin ICT-alan markkinatutkimuksia tekevä ja tulevaisuuden visiota kokoava yritys. Sen julkaisemia Gartner Magic Quadrantteja eli maagisia nelikenttiä tuijotetaan joissain yrityksissä herkeämättä. Näkemyksistä saattaa riippua millaista rahoitusta yritys saa jatkossa tai mihin suuntaan sen kurssit pörssissä kääntyvät. Asiakkaat ja toimittajat seuraavat nelikentistä trendejä sekä oikeita panostuskohteita.

Ambientia on tällaisten valintojen edessä jatkuvasti. Seuraamme mitä ratkaisuja tulee markkinoille ja millainen luotto Gartnerilla on näihin toimijoihin. Haasteellista on tietysti valintojen tekeminen vielä teknologian ollessa vasta haastajavaiheessa. Osa tuotteista ei koskaan nouse merkittävämpään asemaan markkinoilla vaan putoaa jossain vaiheessa, niin nelikentistä, kuin oikeastikin markkinoilta.

Vuonna 2007 pohdittiin oikeaa teknologiaa asiointiratkaisuihin ja portaalien rakentamiseen. Portaalihuuma oli koettu jo vuosi aikaisemmin ja sen tyyppiset alustaratkaisut vaikuttivat jotenkin epätrendikkäiltä. Pohdimme ratkaisua, jonka takaa löytyisi sekä vahva globaali kehittäjäyhteisö, että kaupallinen toimija takaamaan jatkuvuuden ja tietoturvaan liittyvät asiat.

Erilaisten ratkaisujen joukosta esiin nousi Liferay Portal, jota tuohon aikaan ei tarjonnut ja tukenut Suomessa vielä juuri kukaan. Asiasta käytiin melkoisesti sisäistä vääntöä, koska usko oli kovilla siihen mitä asiakkaat oikeasti tarvitsisivat ja haluaisivat. Äärilaidat olivat aika kaukanakin toisistaan, koska vetoa oltiin valmiit lyömään puolesta ja vastaan. Pohdittiin olisiko edessä suuri menestys vai täydellinen pyllähdys. Periaatteemme on ollut jo kymmenen vuotta teknologiatehokkuus. Sitä lähdimme nytkin hakemaan: ketterää, ei liian kompleksista, mutta kuitenkin riittävän uskottavaa ja käyttökelpoista suurten organisaatioiden käyttöön.

Teknologiajohtajamme Henri Soran voimakkaasti kannustamana otimme suunnan kohti Liferayta. Ryhdyimme opettelemaan sitä ja kirjasimme sen strategiaamme. Alkoi vuosien määrätietoinen panostus osaamiseen ja kaikenlaiseen tekemiseen Liferayn ympärillä. Vuonna 2013 saavutimme lopulta myös Liferayn Platinum Service Partner -tason, joka perustuu suureen asiakasmäärään ja syvälliseen osaamiseen.

Liferayn tie tuossa Gartner Magic Quadrantissa (Horizontal Portals) on kulkenut viime vuosina mielenkiintoista reittiä. Vuonna 2011 sen edellä olivat selvästi Microsoft, IBM ja Oracle. Sen jälkeen Microsoft ja Oracle ovat alkaneet pudota kiihtyvällä vauhdilla. Viimeisimmässä nelikentässä lokakuun alussa 2014 leaders-osaston yläkulmassa ovat enää IBM ja Liferay. Kun taas SAP, Microsoft ja Oracle liikkuvat Gartnerin näkemyksen mukaan yhä kauemmas kärjestä. Gartner käyttää kaaviossaan akseleina toteutuskykyä sekä näkemykseen perustuvaa kompetenssia. Nämä on siis vuosi vuodelta arvioitu Liferayn osalta yhä paremmiksi. Muutaman viime vuoden tiedon perusteella voi jo nyt arvioida Liferayn ohittavan IBM:n tässä Gartnerin nelikentässä ensi vuonna.

Liferayn käyttö Suomessa on myös muuttunut viimeisten kymmenen vuoden aikana valtavasti. Sitä käytettiin aluksi avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmänä, mutta nyt painotus on paljolti asiointi- ja integraatioympäristöissä sekä hyvin laajoissa verkkopalveluissa. Laajaan käyttöön avoimen lähdekoodin version (CE) rinnalle on tullut kaupallinen tuettu versio (EE).

Olen riemuissani, että jaksoimme pohtia ja valita huolella vuosia sitten. Liferay osoittautui markkinan vahvaksi voittajaksi, samalla Ambientia ja sen asiakkaat ovat voineet kasvaa ja kehittyä. Näistä hetkistä pitää nauttia!

Leave a Reply

  • (will not be published)

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Please, leave us a message and we'll contact you.
You can also contact our Service Desk by phone +358 290 010 500 or email servicedesk@ambientia.fi.