← Back to front page

Ambientia on yksi Suomen parhaista työpaikoista

ambientia_suomen_parhaat_tyopaikat_2015Ambientia osallistui ensimmäistä kertaa Suomen parhaat työpaikat -tutkimukseen, joka on osa maailman suurinta ja arvostetuinta hyvien työpaikkojen tutkimusta. Tutkimukseen osallistui viime vuonna 153 organisaatiota, joissa työskentelee yhteensä noin 46 000 työntekijää Suomessa.

Sijoittuminen Suomen parhaat työpaikat -listalla kolmenkymmenen parhaan joukkoon, sijalle 28, on Ambientialle merkittävä saavutus. Ambientia-konserni kasvatti liikevaihtoaan vuoden 2014 aikana yli 10 miljoonaan euroon ja kasvuprosentiksi muodostui lähes 40. Yritys rekrytoi vuoden 2014 aikana 20 uutta asiantuntijaa ja alkanut vuosi käynnistettiin jälleen seitsemän uuden ambientialaisen voimin. Ambientia työllistää tällä hetkellä 105 huippuasiantuntijaa viidellä paikkakunnalla Suomessa.

Olemme ylpeitä että olemme sijoittuneet listalla näin korkealle: voimakkaasta taloudellisesta kasvusta ja henkilöstömäärän lisäyksestä huolimatta olemme Ambientialla onnistuneet tavoitteessamme ylläpitää ja kehittää henkilöstömme hyvinvointia.

ambientia_suomen_paras_tyopaikka_työntekijat

Ambientian porukkaa juhlimassa Great Place to Work -gaalassa.

Osallistuminen Suomen parhaat työpaikat -tutkimukseen antoi luotettavan tuloksen siitä missä Ambientia on nyt. Seuraava tavoitteemme on selkeä: haluamme olla Suomen paras työpaikka! Tätä silmälläpitäen olemme nostaneet tutkimuksen tulosten pohjalta vuoden kehityskohteiksi kolme teemaa: henkilöstön osaamisen kehittämisen mahdollistaminen, esimiesten tukeminen työssään sekä positiivista työnantajamielikuvaa tukevan rekrytointiprosessin kirkastaminen.

Tehtyjä päätöksiä on jo toteutettu, vaikka elämmekin vasta helmikuun alkua. Sertifioimme asiantuntijastamme viime vuonna ensimmäisen Liferay-kouluttajan ja hänen vetämänään käynnistimme tammikuussa merkittävän Liferay-koulutussarjan henkilöstöllemme. Rekrytointien saralla avasimme vuoden vauhdikkaasti rekrytoimalla Ambientialle oman rekrytointeihin keskittyvän asiantuntijan – lue Hillan vinkit työnhakuun blogistamme.

Esimiestyö kasvuorganisaatiossa on kaiken toiminnan kulmakivi. Samaan aikaan on huolehdittava niin tekemisen tahdista kuin työntekijän hyvinvoinnistakin. Esimieskyselyn ja Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksen avulla saimme arvokasta tietoa niistä asioista, joissa esimiehemme kaipaavat tukea. Tältä pohjalta suunnittelemme esimiesten yhteisiä keskustelu- ja valmennustilaisuuksia vuoden varrelle.

Erityinen ylpeyden aiheemme on on ShipIt day –tapahtumat: ShipIt Day järjestetään noin kolme kertaa vuodessa, jokaisella Ambientian toimistolla vuorollaan. ShipIt Dayssä tekijöillämme on 24 tuntia aikaa toteuttaa jokin oman mielenkiinnon kohteena oleva projekti tai kokeilu. Aiheena voi olla lähes mikä tahansa työhön, työpaikkaan tai omaan vapaa-aikaan liittyvä kehitystyö, jonka haluaa toteuttaa. ShipIt Dayssa ihmiset määrittelevät ja päättävät itse sekä mitä, miten että millä projektiryhmällä valitsemansa kehitystyön toteuttavat.

Millaista sitten todella on työskennellä yhdessä Suomen parhaimmista työpaikoista? Lue uratarinoitamme sekä blogauksiamme sivuiltamme Työpaikat-osion alta!

One Response to “Ambientia on yksi Suomen parhaista työpaikoista”

Leave a Reply

  • (will not be published)

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Please, leave us a message and we'll contact you.
You can also contact our Service Desk by phone +358 290 010 500 or email servicedesk@ambientia.fi.