← Back to front page

Teollinen internet – liukas kuin saippua

ambientia-teollinen-internet-roadmapKeskustellessani ihmisten kanssa teollisen internetin teemasta tuska asian laajuudesta ja kaikenkattavuudesta nousee toisinaan esiin. Ikään kuin olisimme rakentamassa uutta internetiä internetin päälle. Teollisessa internetissä kaikki liittyy kaikkeen ja verkottuu keskenään. Onko teollinen internet kokonaan uusi mahdollisuuksien maailma vai epämääräinen sotku, johon ei vielä kannata lähteä mukaan?

Asiaa ovat viimeaikoina innokkaasti nostaneet esille tahot, jotka ovat jo pystyneet hyödyntämään teollisen internetin mahdollisuuksia, hakevat rahoitusta hankkeilleen tai ovat palveluntarjoajan roolissa kuten me Ambientialla.

Teollisen internetin haasteena on asioiden epämääräisyys ja lukuisat kysymykset. Pitääkö suunnittelu aloittaa pienistä antureista, pohtimalla loppukäyttäjän näkymiä vai liiketoiminnan mahdollisuuksia? Kenen tontille teollinen internet oikeastaan kuuluu?  Onko siinä teollisen internetin hankkeissa kyse it-hankkeesta, kehitystoiminnasta, myyntiprojektista vai liiketoimintajohdon toimenpiteistä? Aloitetaanko pienesti vai julistetaanko ilosanomaa koko maailmalle?

Uusien ajatusten kohdalla lupaukset ja odotukset kasvavat usein epärealistiselle tasolle, josta pudotaan karuun todellisuuteen. Alkaa idean aliarvostus.

Teollisessa internetissä ei ole kyse mistään erityisen uudesta asiasta – eikä välttämättä edes siitä teollisuudesta.

Palataanpa vielä etenemisjärjestykseen. Teollista internetiä ja digitalisaatiota on järkevintä tarkastella aina ensin yrityksen strategian näkökulmasta. Mietitään miten uudet mahdollisuudet voivat muuttaa koko liiketoimintamallia ja miten teollisen internetin ajatusta tulisi tarkastella olemassa olevan strategian kannalta.

Teollista internetiä ei pidä ajatella pelkästään teollisuuden tai teollisten sovellusten näkökulmasta. Industrial-sana kääntyy suomenkielessä tarkoittamaan yleensä vain teollisuutta, vaikka sillä voidaan tarkoittaa muitakin toimialoja (all industries). Jotakin oleellista voi jäädä toteuttamatta, jos jäädään kiinni tähän ennakkoajatukseen.

Strategian tarkastelu kuulostaa usein tylsältä, vaikealta ja ehkä jollakin tapaa jopa asioissa peruuttamiselta. Olisihan paljon mielekkäämpää testata jotakin uutta sovellusta tai ideoida uuden tuotteen lanseerausta asiakkaille.

Teollisen internetin ratkaisujen suunnittelussa ei ole kovinkaan usein kyse IT-projektista. On syytä lähteä liikkeelle perusasioiden pohtimisesta. Muussa tapauksessa edessä voi olla pitkä ja kallis harhapolku.

Olen ollut mukana teollisen internetin hankkeissa ennen kuin koko termiä edes tunnettiin. Asioiden  kehittyminen todella toimivaksi on vienyt huomattavan pitkän ajan, vaatinut hyvän kumppaniverkoston sekä johdon sitoutumisen hankkeeseen. Liikkeelle on lähdettävä perusasioista.

Teollisen internetin hankkeiden onnistuminen varmistetaan yhdessä johdon kanssa suunniteltavalla roadmapilla. Ilman johdon tukemaa suunnitelmaa liiketoimintaan perustavalla tavalla vaikuttavasta hankkeesta voi tulla liian täysi ilmapallo. Hankkeen toteuttajien tulee tuntea paitsi teknologian ja teollisen internetin konseptin mahdollisuudet, myös ymmärtää yritysten strategiaa ja päätöksentekoa.

Tiivistettynä: kun teollisen internetin hankkeissa tiedetään, miksi asioita tehdään ja miksi niiden tekeminen on tärkeää, pystytään perustamaan menestyksekkäitä projekteja. Projektille taas on helpompaa määritellä alku, loppu sekä lopputulos, vaikka kehitys isommassa kuvassa onkin jatkuvaa. Kun roadmap on kunnossa, ovat ajatuksetkin paljon selkeämmät ja tuska poissa .

Lue myös Talentumin kumppaniblogista Harri Niemisen teksti Teollinen netti tuo liikkuvan strategian.

One Response to “Teollinen internet – liukas kuin saippua”

  1. Antti Pikkusaari

    Täsmälleen noin. Ajoituksen lisäksi Roadmap kertoo toteutukseen päätyneet strategiset optiot, mutta ei sitä mitkä optiot jäivät rannalle tai miksi ne hylättiin. Roadmapista ei myöskään voi suoraan lukea millaisia, mahdollisesti isojakin, strategisia valintoja optiot heijastavat – tai mitä olivat tilanteeseen kytkeytyneet vaihtoehdot. Kaikkea tuota varten joudutaan työstämään strategia. Yrityksen kannalta “Uusiutuminen digitaalisessa murroksessa” on keskeinen ja polttavan akuutti teema, johon liittyy niin mahdollisuuksia kuin uhkiakin. Liiketoiminnan kannalta digitaalinen murros on globalisaation ohella keskeisin toimintaympäristön muutos juuri nyt.

    Reply

Leave a Reply

  • (will not be published)

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Please, leave us a message and we'll contact you.
You can also contact our Service Desk by phone +358 290 010 500 or email servicedesk@ambientia.fi.