← Back to front page

Ambientia osti enemmistön Suomessa ja Virossa toimivasta Insolosta

Ambientia Group Oy:stä on tullut 4.5.2015 tehdyllä osakekaupalla Insolo Oy:n suurin omistaja yli 80 % omistusosuudella.

Insolo Oy ja sen Virossa sijaitseva tytäryhtiö Insolo OÜ toimivat verkkokauppaprojektien toteuttajina ja asiantuntijoina. Insolon asiakkaita ovat mm. MTV, Kämp Group ja Musamaailma.

Insolon palveluksessa Hämeenlinnassa ja Tartossa työskentelee yhdeksän henkilöä. Insolon toiminta yhdistetään Ambientian verkkokauppaliiketoimintaan. Kaupan myötä Ambientian verkkokauppa-osaaminen vahvistuu ja tiimin koko kasvaa voimakkaassa kysyntätilanteessa. Uusi suurempi kokonaisuus palvelee yhteisiä kasvusuunnitelmia mahdollistaen vaativien verkkokauppaprojektien toteuttamisen.

Insolossa työskennelleet yrittäjät jatkavat yhtiössä vähemmistöosakkaina ja yhtiön ympärille muodostetaan Ambientian verkkokauppaliiketoiminta. Insolon korkean Magento-asiantuntemuksen myötä uudesta yksiköstä tullaan muodostomaan merkittävä verkkokaupankäynnin osaamiskeskus Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Ambientian palveluksessa kaupan jälkeen työskentelee Helsingissä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Tampereella, Turussa sekä Tartossa yhteensä 120 asiantuntijaa. Ambientialla on toimintaa ja asiakkaita lisäksi Ruotsissa ja Norjassa. Verkkokauppoja Ambientia on toimittanut jo 15 vuoden ajan. Keväällä 2015 julkaistu paljon mediahuomiota saanut autoverkkokauppa.com (katso presentaatio projektista) on erinomainen esimerkki Ambientian palvelumuotoilusta ja verkkokauppa-osaamisesta.

Ambientia on vuonna 1996 toimintansa aloittanut digitaalisaatiomuutoksen toimija, joka toimittaa verkkokauppoja, verkkopalveluja, sosiaalisen intranetin sekä sähköisten prosessien ratkaisuja. Konsernin liikevaihto on reilut 10 miljoonaa euroa ja sen liikevaihdonkasvu 2014 oli lähes 40 %. Ambientian omistavat yhtiön johto ja avainhenkilöt.

Lisätietoja:

Ville Availa
Toimitusjohtaja, Ambientia
ville.availa@ambientia.fi
+358 40 514 5939

ambientia-osti-enemmistön-suomessa-ja-virossa-toimivasta-verkkokauppayrityksestä-insolosta

Insolosta tuli yrityskaupan myötä osa Ambientian verkkokauppaliiketoiminnan yksikköä.

Ambientia purchases majority of Insolo, which operates in Finland and Estonia

With a share transaction on 4 May 2015, Ambientia Group Oy became the majority owner of Insolo Oy with an 80% share of ownership.

Insolo Oy and its Estonian subsidiary Insolo OÜ implement and consult in online store projects. Insolo’s customers include MTV, Kämp Group and Musamaailma, among others.

Insolo employs nine people in Hämeenlinna and Tartu. Insolo’s operations will be merged into Ambientia’s online store business operations. As a result of the transaction, Ambientia’s online store competence is strengthened further and the size of the team increases during strong demand conditions. The new, larger unit serves joint growth plans and enables the implementation of demanding online store projects.

The entrepreneurs who worked at Insolo will continue in the company as minority shareholders, and Ambientia’s online store business will be formed around the company.  Thanks to Insolo’s extensive Magento expertise, the new unit will become a significant centre for online store expertise in the Nordic and Baltic countries.

After the transaction, Ambientia employs a total of 120 experts in Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Tampere, Turku and Tartu. Ambientia also has operations and customers in Sweden and Norway. Ambientia has been delivering online store solutions for 15 years. The Autoverkkokauppa.com website, which was launched in the spring of 2015, is an excellent example of Ambientia’s service design and online store expertise.

Ambientia, established in 1996, is an expert digitisation company that specialises in delivering online stores, online services and social intranet and electronic process solutions. The group’s turnover was over EUR 10 million, with a turnover growth of almost 40% in 2014. Ambientia is owned by the company’s management and key personnel.

Further information:

Ville Availa
CEO, Ambientia
ville.availa@ambientia.fi
+358 40 514 5939

Leave a Reply

  • (will not be published)

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Please, leave us a message and we'll contact you.
You can also contact our Service Desk by phone +358 290 010 500 or email servicedesk@ambientia.fi.