← Back to front page

Reshaping The Future

Kuka muuttaa tulevaisuutta? Kuka päättää, minkälaisia toimintamalleja toimialalla tai yrityksissä on? Mikä on tuleva tapa toimia? Kuka luo toimialalle uutta tarjontaa? Kuka haastaa perinteisen tarjonnan? Kuka päättää tulevasta jakelutiestä?

Ennustaminen on tunnetusti vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden. Tämä Ahti Karjalaisen aikoinaan päästämä lausahdus politiikassa liittyy oleellisesti myös yrityksiin, jotka miettivät omaa tulevaisuuttaan.

Tulevaisuuden toimintatapojen implementoinnissa voi odotella, että kilpailijat tai vaikka alalle tulleet uudet toimijat ovat niitä luoneet ja sitten niitä vastaan voi alkaa taistelemaan tai mahdollisesti kopioimaan. Ongelmana tässä toimintatavassa on, että ollaan jo myöhässä ja toimitaan altavastaajina. Toisaalta tätä mallia voidaan perustella sillä, että annetaan muiden tehdä ensin virheet ja kopioidaan sitten vasta ne toimivat ratkaisut. Mutta silti ollaan muita perässä ja saatetaan menettää kilpailukykyä ja jopa asiakkuuksia.

Tulevaisuutta pitäisikin alkaa luomaan itse, katsoa sen oman hiekkalaatikon ulkopuolelle ja miettiä kuinka asioita voidaan tehdä uudella tavalla. Uusi voi olla kokonaan uutta liiketoimintaa, uusia liiketoimintamalleja tai prosesseja. Uutta voi olla myös toimialan jakelutien ”revoluutio”. Perinteiset mallit eivät enää välttämättä toimi tai ainakin uusi teknologia antaa mahdollisuuksia monenlaiseen, jopa ”vallankumoukselliseen” toimintaan. Paitsi teknologia, ehkä ennen kaikkea ihmiset antavat mahdollisuuden uusien tapojen käyttöönottoon. Ihmiset ovat tottuneet käyttämään verkkoa ja siihen pitäisi antaa heille mahdollisuus. Lisäarvon tuottaminen pitää ansaita esim. jakelutiekysymyksissä, kun valmistaja tai vaikka maahantuoja voikin myydä suoraan verkossa. Asiakkaat ovat tähän valmiita.

Tällaisesta ajattelusta on jo hyviä esimerkkejäkin; ikkunavalmistajan voi ajatella valmistavan ikkunoita. Tämä on se perinteinen lähestyminen. Mutta laajemmin ajatellen heidän tarjontansa varmistaa sen, että asunnoissa on asukkaille sopiva ilman laatu ja kosteus. Ikkunoilla ja ovilla hoidetaan asuntojen vedottomuus ja sitten sensoroilla valvotaan asunnon kosteiden tilojen kosteuspitoisuuksia sekä oleskelutilojen hiilidioksidi-pitoisuuksia. Sensorit kytketään internet-verkon kautta suoraan koneelliseen ilmanvaihtoon, jota säädetään automaattisesti asetettujen raja-arvojen mukaan.

Kuka sitä tulevaisuutta sitten tosiaan muokkaa? Tässä tapauksessa vastaus löytyy peiliin katsomalla, ei peruutuspeiliin.

The future depends on what we do in the present

– Mahatma Gandhi –

Leave a Reply

  • (will not be published)

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Please, leave us a message and we'll contact you.
You can also contact our Service Desk by phone +358 290 010 500 or email servicedesk@ambientia.fi.