← Back to front page

Pois turhat palaverit, pidetään muutama hyvä työpaja

Olemme saaneet hyvää palautetta asiakkailtamme suunnitteluprojektien aikana järjestämistämme työpajoista, eli workshopeista. Jos työpajoja ei suunnitella hyvin, ne varmasti ovat ajan- ja rahanhukkaa. Meillä Ambientialla työpajoista on muodostunut suunnittelun erottamaton ydin. Avaan tämän blogikirjoituksen avulla hieman millaisia työpajoja me suunnitteluvaiheessa pidämme yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Ajatus on saattaa erilainen osaaminen yhteen

Workshopeihin osallistuu aina asiakkaan puolen projektitiimi ja Ambientian suunnittelijat. Lisäksi on tärkeää ottaa eritaustaisia ihmisiä mukaan suunnitteluun, pitäen kuitenkin huolen siitä että oikeat ihmiset kutsutaan oikeisiin työpajoihin. Työpajan aiheesta riippuen workshopeihin voidaan kutsua mukaan asiakasorganisaatiosta erilaista osaamista haastateltavaksi tai esim. loppukäyttäjiä tekemään käyttäjätestausta.

Työpajoissa suunnitellaan tekemällä, vaikka toki puhettakin niissä riittää

 

Yhdessä workshopissa ei kannata olla liikaa agendalla.

Hyvä työpajapäivä kannattaa jaksottaa, esim. 20% aiheeseen tutustumista, 60% tekemistä ja 20% vapaata keskustelua.

 

Ambientian suunnittelijat ovat vastuussa työpajojen suunnittelemisesta etukäteen ja niiden vetämisestä. Jokaisella workshopilla on omat tavoitteensa ja ne pidetään tietyssä järjestyksessä, riippuen projektista ja asiakkaasta. Yleensä työpajat etenevät alun kaaoksesta kohti selkeitä käytännön suunnitelmia. Ensimmäisissä workshopeissa asiat ovat pitkälti abstraktilla tasolla ja ne konkretisoituvat työpajojen edetessä. Seuraavassa avaan hieman workshopien sisältöjä.

1. Yhteiset tavoitteet

Projektitiimin on sisäistettävä, mitkä ovat asiakkaan tavoitteet projektille. Miksi palvelu halutaan tehdä, mitä sillä halutaan saavuttaa, mitä hyötyä tavoitellaan? Monesti joitakin tavoitteita on määritelty jo ennen suunnittelutyön aloittamista, mutta projektitiimin tehtävä on työpajoissa tarkentaa niiden määrittelyä, jotta voidaan suunnitella konkreettisia ratkaisuja yhteisille tavoitteille. On tärkeää, että lopulta tavoitteisiin vastataan ja tavoitteiden toteutumista voidaan seurata mittareilla.

2. Loppukäyttäjät tutuksi

Erilaiset loppukäyttäjät tunnistetaan konseptointivaiheessa. Sopivat käyttöliittymät ja sisällöt suunnitellaan heidän tarpeidensa mukaan. Työpajoissa määritellään palvelun eri kohderyhmät. Tämä aktivoi projektiryhmää lähestymään palvelun käyttöliittymää ja toiminteita loppukäyttäjien suunnasta. Sisältöjä ja yksittäisiä toiminnallisuuksia voidaan testata valituilla kohderyhmiä edustavilla todellisilla loppukäyttäjillä sopivissa kohdin verkkopalvelun suunnittelua.

3. Sisältö ensin

On vanhanaikaista ajatella, että verkkopalvelun toimittaja luovuttaa tilaajalle palvelun “kuoret” jonka jälkeen tilaaja suorittaa sisällön syöttämisen sisään. Sisältö on syy miksi loppukäyttäjä verkkopalvelua käyttää, siksi sen suunnittelu on tärkeä osa verkkopalvelun konseptointivaihetta. Kun käyttäjien motiivit ja tavoitteet ymmärretään, voidaan työpajoissa priorisoida mitkä ovat sisältösivun tärkeintä ydintietoa, millä sisältöä kannattaa rikastaa ja mitä lisäpolkuja käyttäjälle pitäisi tarjota lisätietojen muodossa.

4. Sisältö löydettäväksi eri keinoin

Loppukäyttäjä päätyy usein suoraan tietosivulle hakukoneen kautta kulkematta etusivun kautta, jolloin hyvä hakukonenäkyvyys on erittäin tärkeää verkkopalvelulle, jolloin hakukoneoptimointi (SEO) on vahva osa työpajojen toimintaa.

On tärkeää tarjota käyttäjille useampia reittejä tärkeän tiedon lähteelle, eli varmistetaan että palvelun hierarkinen rakenne on selkeä, tarjotaan oikopolkuja, aiheittain teemoitettuja laskeutumissivuja, asiasanoitettuja sisältöä ja hyviä työkaluja tiedon hakemiseen. Käyttäjätarinoilla havainnollistetaan palvelun kannalta tärkeitä prosesseja. Työpajoissa mallinnetaan prosesseja ja näkymiä monesti paperiprototyypeillä, joilla voidaan helposti ja nopeasti hahmotella loppukäyttäjän kulkua tiedon äärelle ja keskustella niistä yhteisesti workshopeissa.

5. Visuaalinen malli, joka vastaa tavoitteisiin

Palvelumuotoiluprojektin lopputuloksena on malli visualisoidusta käyttöliittymästä, jossa liiketoiminnan tavoitteet ja loppukäyttäjien tarpeet konkretisoituvat. Malli on usein ketterästi muokattava interaktiivinen html-prototyyppi, mikä kehittyy työpajojen aikana ja väleissä, kun toiminteita testataan loppukäyttäjillä ja rakenne- ja sisältösuunnittelu edistyy.

 

Välitöntä palautetta workshopin päätteeksi. :-)

Välitöntä palautetta workshopin päätteeksi. 🙂

 

Suunnittele suunnittelusi!

Työpajat ovat idearikkaita ja tuottavia, kun:

  1. agendat ovat huolellisesti suunniteltuja
  2. tavoitteet ovat selkeitä
  3. workshopit ovat osallistavia
  4. mukana ovat oikeat henkilöt

Työpajoista konkreettisiin lopputuloksiin!

Leave a Reply

  • (will not be published)

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Please, leave us a message and we'll contact you.
You can also contact our Service Desk by phone +358 290 010 500 or email servicedesk@ambientia.fi.