← Back to front page

Kun kopioiminen ei enää riitä

Marianne Falck-HvilstafeldtKirjoittaja, Marianne Falck-Hvilstafeldt, mariannefalck@twitter.com, työskentelee Suomen Ekonomeissa ja vastaa liiton digitaalisista palveluista ja sosiaalisesta mediasta.

”Johtaja luo uudet säännöt ja uudet ideat. Johtaja ei kopioi parhaita käytäntöjä.” Näin digitaalisen markkinoinnin strategi Dietmar Dahmen kiteytti digitaalisissa palveluissa tavan menestyä E-Mail Marketing Envolving (EME) –seminaarissa Tukholmassa. Tilaisuus oli digitaaliseen markkinoitiin erikoistuneen Apsiksen järjestämä.

Tapamme ostaa on täysin muuttunut, online-markkinoinnin strategisti David Meerman Scott väitti. Vahvoilla ovat myyjät, jotka tarjoavat asiakkaalle tietoa juuri oikealla hetkellä. Silloin ei pidä keskittyä siihen, mitä organisaationa haluamme sanoa, vaan että kerromme tavoittelevillemme ihmisille relevantteja asioita.

Kyse on sisältömarkkinoinnista. Välttämättä organisaation ei tarvitse tuottaa uutta sisältöä vaan vanhatkin toimivat kunhan sitä jaetaan tehokkaasti eri kanavissa.

Sähköpostimarkkinoinnin kuningasasemaa ei toistaisesti sosiaalinen media ole korvannut.  Sähköposti on edelleen tehokas ja erittäin henkilökohtainen tapa viestiä.

Jopa 70 prosenttia haluaa enemmin sisältöä sähköpostilla kuin sosiaalisen median kanavia pitkin, sähköpostimarkkinointiin erikoistunut markkinointistrategisti Nick Westergaard viittasi amerikkalaistutkimukseen.

Silti sähköpostin pitäisi tulla sosiaalisemmaksi. Sen on enemmän kuin sosiaalisten medioiden logojen sisällyttämistä sähköpostiin.

Asiakasviestinnän on oltava digitaalisuudesta huolimatta henkilökohtaista. Hyvä hakukonenäkyvyys ei riitä, jos asiakasta ei osata kohdata oikealla tavalla oikealla hetkellä – digitaalisesti.

Online markkinoinnissa on sähköpostimarkkinoinnin asiantuntija Laura Atkinsin mielestä kyse asiakkaasta, ja vain asiakkaasta. Kun ollaan asiakkaan omassa tilassa, sähköpostilaatikossa tai sosiaalisen median kanavassa, on puhuttava heidän tarpeistaan. Tarpeiden tunnistamiseen käytetään käyttäjistä kerättävää dataa.

Jatkojalosta data toiminnaksi

Tiedon kerääminen ei riitä. Ratkaisevaa on mitä datalla tehdään. Vaikka yritykset keräävät dataa kuin hullut, vain viisi prosenttia niistä osaa jalostaa sitä toiminnaksi eri kanavissa ja vain prosentti sen perusteella individualisoi tarjoomaansa tarjoomaansa, Dahmen sanoi.

Toisaalta harva yritys edes kysyy asiakkailtaan, mitä he haluavat. Ainoastaan 34 prosenttia markkinoijista on Westergaardin mukaan kysynyt sitä asiakkailtaan. Silti 74 prosenttia väittää tietävänsä asiakkaidensa tarpeet. Joten kysy!

Käyttäjän aikaa ei saa viedä liikaa, Atkins varoitti. Siksi onkin tunnistettava kriittinen tieto ja lisää kerättävä pikkuhiljaa.

Datan avulla voidaan markkinoida kullekin segmentille kuunnellen paremmin heidän tarpeitaan. Data mahdollistaakin paremman kohdistamisen.

Käyttäjien tarpeet ja kanavat muuttuvat koko ajan. Tämä on huomioitava myös datan keruussa ja markkinoinnissa.

Miten lähteä liikkeelle? Tärkeintä on muuttaa ajattelutapaansa ja siirtyä suunnitelmista toteutukseen. ”Sitten kun” ja peruutuspeiliin katsomisesta reaaliaikaiseen suunnitteluun ja toimintaan.

 

EME-seminaarista käytiin Twitterissä keskustelua #2015EME

Leave a Reply

  • (will not be published)

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Please, leave us a message and we'll contact you.
You can also contact our Service Desk by phone +358 290 010 500 or email servicedesk@ambientia.fi.